Voorbeeldbrief: verzoek om vrijstelling van sollicitatieplicht

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Ben je momenteel werkloos en heb je te maken met een sollicitatieplicht vanuit de uitkeringsinstantie? Soms zijn er situaties waarin het voor jou niet haalbaar of passend is om actief te solliciteren. In dergelijke gevallen is het mogelijk om een verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht in te dienen. In dit artikel bespreken we waarom het schrijven van een brief belangrijk is, geven we een voorbeeldbrief en delen we belangrijke punten die je moet weten bij het indienen van een verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een verzoekbrief is een formele manier om jouw situatie en redenen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht kenbaar te maken aan de uitkeringsinstantie. Het biedt je de mogelijkheid om duidelijk en overtuigend uit te leggen waarom het voor jou op dit moment niet haalbaar is om te solliciteren. Een goed geschreven brief kan helpen om begrip te creëren bij de uitkeringsinstantie en om een tijdelijke of permanente vrijstelling van de sollicitatieplicht te verkrijgen. Het is belangrijk om alle relevante informatie, zoals medische documentatie, persoonlijke omstandigheden of andere redenen die jouw situatie onderbouwen, te vermelden.

Verzoek om vrijstelling van sollicitatieplicht voorbeeldbrief

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken als leidraad bij het opstellen van je eigen verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht:

[Je naam]

[Je adres]

[Postcode en woonplaats]

[De datum]

[Uitkeringsinstantie]

[Adres uitkeringsinstantie]

[Postcode en plaats uitkeringsinstantie]

Betreft: Verzoek om vrijstelling van sollicitatieplicht

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u om een verzoek in te dienen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht die aan mij is opgelegd als ontvanger van [naam uitkering]. Ik ben van mening dat ik op dit moment om gegronde redenen niet in staat ben om actief te solliciteren. Hierbij wil ik graag mijn situatie toelichten:

Naam: [Je volledige naam]

Burgerservicenummer (BSN): [Je BSN-nummer]

Uitkering: [Naam uitkering] – [Uitkeringsnummer]

Ik ervaar momenteel [beschrijf je situatie en redenen voor vrijstelling, zoals medische beperkingen, mantelzorgtaken, persoonlijke omstandigheden of andere relevante factoren]. Deze omstandigheden maken het voor mij niet haalbaar om te voldoen aan de verplichting om actief te solliciteren.

Ik ben bereid om, indien gewenst, nadere informatie te verstrekken en eventuele medische verklaringen of andere documentatie te overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek. Hierdoor ben ik ook bereid om indien nodig een gesprek met een medewerker van de uitkeringsinstantie aan te gaan om mijn situatie verder toe te lichten.

Ik begrijp dat de sollicitatieplicht een belangrijk onderdeel is van het ontvangen van een uitkering. Echter, ik vraag uw begrip en flexibiliteit in mijn specifieke situatie. Ik ben vastbesloten om mijn situatie te verbeteren en mijn kansen op werk te vergroten. Op op dit moment zijn er helaas belemmeringen die het onmogelijk maken om aan de sollicitatieverplichtingen te voldoen.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn situatie serieus te overwegen en mij vrijstelling te verlenen van de sollicitatieplicht gedurende de periode [geef de gewenste periode aan]. Ik ben bereid om op regelmatige basis contact te onderhouden met de uitkeringsinstantie, updates te verstrekken over mijn situatie en te overleggen over eventuele wijzigingen in mijn omstandigheden.

Graag ontvang ik van u schriftelijke bevestiging van mijn verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht, evenals informatie over eventuele verdere stappen die ik moet nemen. Ik sta open voor verdere discussie en samenwerking om tot een passende oplossing te komen.

Ik waardeer uw aandacht voor mijn verzoek en ik hoop op een positieve en begripvolle reactie. Mocht u nog aanvullende informatie of documentatie nodig hebben, dan ben ik beschikbaar om deze te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Belangrijk om te weten

Bij het indienen van een verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht zijn er enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

Onderbouwing: Zorg ervoor dat je jouw situatie duidelijk en gedetailleerd uitlegt. Vermeld alle relevante informatie, zoals medische verklaringen, persoonlijke omstandigheden of andere factoren die jouw verzoek onderbouwen.

Communicatie: Houd een kopie van de brief en eventuele bijlagen die je verstuurt voor je eigen administratie. Zorg ervoor dat je de communicatie met de uitkeringsinstantie goed documenteert, inclusief data, namen van contactpersonen en eventuele telefonische gesprekken.

Opvolging: Indien nodig, volg regelmatig op met de uitkeringsinstantie om de voortgang van je verzoek te bespreken. Wees bereid om eventuele aanvullende informatie te verstrekken of aanvullende gesprekken te voeren.

Conclusie

Het schrijven van een verzoekbrief om vrijstelling van de sollicitatieplicht is een belangrijke stap als je om gegronde redenen niet in staat bent om actief te solliciteren. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kun je jouw eigen verzoekbrief opstellen en deze naar de uitkeringsinstantie sturen. Onthoud het belang van een duidelijke onderbouwing, goede communicatie en opvolging van je verzoek. We hopen dat dit artikel je helpt bij het indienen van een verzoek om vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Gerelateerde brieven