Voorbeeldbrief: verzoek om verlaging huurprijs

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Het kan voorkomen dat je de huurprijs van je woning te hoog vindt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je financiële situatie is veranderd, of als er gebreken zijn in de woning die niet zijn opgelost. In zo’n geval kan je een brief schrijven naar de verhuurder waarin je verzoekt om verlaging van de huurprijs. In dit artikel bespreken we hoe je zo’n brief kunt opstellen.

Waarom een brief schrijven?

Als huurder heb je recht op een huurprijs die in verhouding staat tot de staat van de woning en de omgeving waarin deze staat. Als je van mening bent dat je te veel huur betaalt, kan het verzoeken om verlaging van de huurprijs een oplossing zijn. Het schrijven van een brief is een formele manier om dit verzoek bij de verhuurder neer te leggen. Een brief biedt de mogelijkheid om alle argumenten goed te onderbouwen en duidelijk te maken waarom je verzoekt om verlaging van de huurprijs.

Voorbeeldbrief: Verzoek om verlaging huurprijs

[Je naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

[Telefoonnummer]

[E-mailadres]

[Naam verhuurder]

[Adres verhuurder]

[Postcode en woonplaats]

[Plaats], [Datum]

Betreft: verzoek om verlaging huurprijs

Geachte [naam verhuurder],

Als huurder van de woning aan [adres] wil ik u graag verzoeken om de huurprijs van de woning te verlagen. Ik betaal momenteel [bedrag] per maand, maar ik ben van mening dat deze huurprijs niet in verhouding staat tot de staat van de woning en de omgeving waarin deze staat. Graag licht ik mijn verzoek toe.

[Hier volgt een uitleg van de redenen waarom je verzoekt om verlaging van de huurprijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebreken in de woning die niet zijn opgelost, overlast van buren of veranderde financiële omstandigheden.]

Ik hoop dat u begrijpt waarom ik verzoek om verlaging van de huurprijs. Ik zou het op prijs stellen als u binnen [aantal weken] hierop zou willen reageren. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Belangrijk om te weten

Je hebt recht op een huurprijs die in verhouding staat tot de staat van de woning en de omgeving waarin deze staat. Het is daarom altijd de moeite waard om te onderzoeken of de huurprijs die je betaalt redelijk is. Mocht je tot de conclusie komen dat dit niet het geval is, dan kun je een verzoek om verlaging van de huurprijs indienen. Houd er wel rekening mee dat de verhuurder niet verplicht is om hier gehoor aan te geven. Het is daarom belangrijk om goede argumenten te hebben en deze duidelijk te onderbouwen.

Conclusie

Huurders hebben het recht om een huurprijs te betalen die in verhouding staat tot de kwaliteit van de woning en de omgeving. Als je van mening bent dat je te veel huur betaalt, kan het verzoeken om verlaging van de huurprijs een optie zijn. Het schrijven van een brief kan een formele manier zijn om je verzoek bij de verhuurder neer te leggen en alle argumenten goed te onderbouwen. Vergeet niet om duidelijk aan te geven waarom je verzoekt om verlaging van de huurprijs en welke redenen daarvoor zijn. Houd er rekening mee dat de verhuurder niet verplicht is om gehoor te geven aan je verzoek, dus zorg ervoor dat je goede argumenten hebt en deze duidelijk communiceert.

Gerelateerde berichten

Ontvang direct hulp

Als u hulp nodig hebt van een advocaat, vul het formulier in en u wordt vrijblijvend teruggebeld.