Voorbeeldbrief: verzoek om vergoeding van schade

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Als je schade hebt geleden als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval, dan heb je recht op vergoeding van de geleden schade. Om dit te kunnen regelen, is het vaak nodig om een verzoek tot vergoeding van de schade in te dienen bij de aansprakelijke partij. In deze brief zal ik je laten zien hoe je zo’n verzoek kunt opstellen.

Waarom een brief schrijven?

Het is belangrijk om een brief te schrijven om je verzoek om vergoeding van de schade te onderbouwen en duidelijk te maken aan de aansprakelijke partij wat er is gebeurd en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de aansprakelijke partij eerder bereid is om tot vergoeding over te gaan.

Voorbeeldbrief: Verzoek om vergoeding van schade

[Je naam]

[Je adres]

[Je postcode en woonplaats]

[Je telefoonnummer]

[Je e-mailadres]

[Aansprakelijke partij]

[Adres]

[Postcode en plaats]

[Plaats, datum]

Betreft: Verzoek om vergoeding van schade

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] heeft er [omschrijving van het voorval, zoals een ongeval of incident] plaatsgevonden, waarbij ik schade heb opgelopen. Ik heb deze schade gemeld bij uw verzekeraar, maar tot op heden heb ik nog geen vergoeding ontvangen.

De geleden schade betreft [omschrijving van de schade, bijvoorbeeld materiële schade aan een voertuig of letsel]. De totale kosten voor herstel of behandeling van de schade bedragen [bedrag].

Ik verzoek u vriendelijk om over te gaan tot vergoeding van deze schade. Ik heb alle benodigde documentatie bijgevoegd om mijn verzoek te onderbouwen.

Graag ontvang ik binnen [termijn] een schriftelijke reactie van u over dit verzoek. Indien u niet akkoord gaat met mijn verzoek, verzoek ik u om mij te informeren over de reden(en) waarom u niet tot vergoeding overgaat.

Met vriendelijke groet,

[Je naam en handtekening]

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om alle benodigde documentatie bij te voegen bij de brief, zoals kopieën van facturen of nota’s en eventueel getuigenverklaringen. Verder is het belangrijk om te weten dat er vaak een termijn is waarbinnen je een verzoek om vergoeding moet indienen. Houdt deze termijn goed in de gaten om te voorkomen dat je verzoek wordt afgewezen.

Conclusie

Als je schade hebt geleden en je wilt vergoeding daarvan, dan is het belangrijk om een verzoek tot vergoeding van de schade in te dienen bij de aansprakelijke partij. Een goed opgestelde brief kan hierbij helpen. Door alle benodigde documentatie bij te voegen en de juiste termijn in acht te nemen, vergroot je de kans op een succesvolle afhandeling van je verzoek.

Gerelateerde brieven