Voorbeeldbrief: verzoek om kwijtschelding belastingschuld

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Het kan gebeuren dat je als belastingplichtige in een situatie terechtkomt waarin je niet in staat bent om je belastingschuld volledig te voldoen. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen bij de belastingdienst. In dit artikel bespreken we waarom het belangrijk is om een brief te schrijven voor dit verzoek, geven we een voorbeeldbrief en delen we enkele belangrijke punten om in gedachten te houden bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een formele brief voor het verzoek om kwijtschelding van een belastingschuld heeft verschillende voordelen. Allereerst biedt het een gestructureerde manier om je verzoek te presenteren en alle relevante informatie duidelijk te vermelden. Daarnaast helpt een formele brief je om je standpunt op een professionele en beleefde manier over te brengen, wat de kans op een positieve reactie vergroot. Het is dus van essentieel belang om een goed opgestelde brief te verstrekken bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding.

Voorbeeldbrief: Verzoek om kwijtschelding belastingschuld

[Je eigen naam]

[Je eigen adres]

[Postcode en woonplaats]

[Datum]

Belastingdienst

[T.a.v. de afdeling kwijtschelding]

[Adres Belastingdienst]

[Postcode en plaatsnaam]

Betreft: Verzoek om kwijtschelding van belastingschuld

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag een verzoek indienen om kwijtschelding van mijn belastingschuld. Ik ben momenteel in een financieel moeilijke situatie terecht gekomen, waardoor het voor mij onmogelijk is om de verschuldigde bedragen volledig te betalen.

Ik wil u graag mijn situatie uitleggen. [Beschrijf hier beknopt en eerlijk de omstandigheden die hebben geleid tot de financiële moeilijkheden, zoals verlies van werk, ziekte, echtscheiding, etc.]. Door deze onvoorziene omstandigheden ben ik niet in staat om mijn belastingverplichtingen na te komen en heb ik een aanzienlijke schuld opgebouwd.

Ik ben me er ten volle van bewust dat het betalen van belastingen een verantwoordelijkheid is die we allemaal moeten dragen. Desalniettemin verzoek ik u vriendelijk om mijn huidige situatie in overweging te nemen en te overwegen om mijn belastingschuld geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Dit zou een aanzienlijke verlichting betekenen en me in staat stellen om mijn financiën weer op orde te brengen.

Ik ben bereid om de nodige documentatie te verstrekken om mijn financiële situatie te ondersteunen, waaronder bankafschriften, inkomensverklaringen en eventuele andere relevante document en. Ik begrijp dat de beoordeling van mijn verzoek om kwijtschelding gebaseerd zal worden op mijn financiële situatie en de geldende richtlijnen en criteria van de Belastingdienst.

Daarnaast ben ik ook bereid om mee te werken aan een betalingsregeling of andere passende oplossingen om mijn schuld af te lossen, mocht volledige kwijtschelding niet mogelijk zijn. Ik ben vastberaden om mijn financiële verplichtingen na te komen en mijn belastingschuld zo spoedig mogelijk af te lossen.

Ik hoop oprecht dat u mijn verzoek in overweging wilt nemen en tot een positieve beslissing wilt komen. Mocht u nog aanvullende informatie of documentatie nodig hebben, dan ben ik uiteraard bereid om deze zo snel mogelijk te verstrekken.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Belangrijk om te weten:

Zorg ervoor dat je de brief netjes en professioneel opstelt. Gebruik correcte spelling en grammatica, en zorg voor een duidelijke en beknopte formulering van je verzoek.

Voeg indien mogelijk relevante documenten bij die je financiële situatie kunnen ondersteunen, zoals bankafschriften, inkomensverklaringen, bewijs van onvoorziene uitgaven, etc.

Wees eerlijk en transparant over je financiële situatie. Het is belangrijk om de belastingdienst een duidelijk beeld te geven van je omstandigheden.

Houd er rekening mee dat de beslissing tot kwijtschelding afhangt van verschillende factoren, waaronder je financiële situatie en de geldende richtlijnen van de belastingdienst. Een positieve beslissing kan niet worden gegarandeerd, maar een goed opgestelde brief vergroot wel de kans op succes.

Conclusie

Het indienen van een verzoek om kwijtschelding van een belastingschuld is een belangrijke stap om financiële verlichting te krijgen wanneer je niet in staat bent om de volledige bedragen te betalen. Door het schrijven van een formele brief kun je je verzoek op een gestructureerde en beleefde manier presenteren. Het is van essentieel belang om eerlijk te zijn over je financiële situatie en eventuele relevante documenten bij te voegen. Hoewel de beslissing tot kwijtschelding afhangt van verschillende factoren, vergroot een goed opgestelde brief de kans op een positieve reactie van de belastingdienst.

Gerelateerde brieven