Voorbeeldbrief: verzoek om herziening pensioenregeling

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Als werknemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de pensioenregeling van jouw werkgever. De pensioenregeling is namelijk een essentieel onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het kan echter voorkomen dat je niet tevreden bent met de huidige pensioenregeling en deze wilt laten herzien. In dat geval kan het nuttig zijn om een brief te schrijven waarin je jouw werkgever vraagt om de pensioenregeling te herzien.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een brief waarin je vraagt om herziening van de pensioenregeling is een formele manier om dit verzoek bij jouw werkgever neer te leggen. Bovendien geeft het schrijven van een brief jou de mogelijkheid om jouw verzoek duidelijk en bondig te formuleren. Op deze manier wordt voorkomen dat er misverstanden ontstaan over wat je precies wilt.

Verzoek om herziening pensioenregeling voorbeeldbrief

[Naam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

[Telefoonnummer]

[E-mailadres]

[Naam werkgever]

[Adres werkgever]

[Postcode en plaats werkgever]

[Plaats], [datum]

Betreft: Verzoek om herziening pensioenregeling

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief omdat ik graag uw aandacht wil vragen voor de huidige pensioenregeling. Ik ben namelijk van mening dat de regeling niet meer voldoet aan de eisen en wensen van de werknemers. Om deze reden verzoek ik u vriendelijk om de pensioenregeling te herzien.

Graag geef ik u een aantal punten die ik als werknemer belangrijk vind:

De huidige pensioenregeling biedt onvoldoende zekerheid voor de toekomst. Ik zou graag zien dat er meer zekerheid wordt geboden over het pensioenbedrag dat ik kan verwachten.

De premies die ik moet betalen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ik zou graag zien dat deze premies worden verlaagd.

De keuzevrijheid die ik heb bij het kiezen van een pensioenproduct is beperkt. Ik zou graag meer keuzevrijheid willen hebben bij het kiezen van mijn pensioenproduct.

Darom hoop ik dat u begrijpt dat ik deze punten belangrijk vind en dat u deze zaken serieus neemt. Ik ben van mening dat een goede pensioenregeling een belangrijk onderdeel is van mijn arbeidsvoorwaarden en ik vertrouw erop dat u dit met mij eens bent.

Graag ontvang ik van u een reactie op dit verzoek. Ik ben bereid om hierover met u in gesprek te gaan om te kijken naar mogelijke oplossingen.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

Belangrijk om te weten

Het is belangrijk om te weten dat jouw werkgever niet verplicht is om jouw verzoek om herziening van de pensioenregeling te honoreren. Het kan daarom zinvol zijn om ook andere manieren te onderzoeken om de pensioenregeling te verbeteren, zoals deelname aan de medezeggenschap of het oprichten van een pensioencommissie. Daarnaast is het aan te raden om te kijken naar de mogelijkheden die er zijn om zelf extra pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via een individuele pensioenregeling of een lijfrenteverzekering.

Conclusie

Het schrijven van een brief waarin je jouw werkgever vraagt om herziening van de pensioenregeling kan een effectieve manier zijn om jouw wensen en eisen kenbaar te maken. Zorg ervoor dat je jouw verzoek duidelijk en bondig formuleert en geef concrete voorbeelden van de zaken die je graag anders zou zien. Bedenk wel dat jouw werkgever niet verplicht is om jouw verzoek in te willigen, maar door het gesprek aan te gaan en te kijken naar mogelijke oplossingen, kunnen er wel verbeteringen worden bereikt. Blijf ook zelf nadenken over andere manieren om jouw pensioen te verbeteren, zoals extra pensioenopbouw via individuele regelingen.

Gerelateerde brieven