Voorbeeldbrief: verzoek om herziening belastingaanslag

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Heb je onlangs een belastingaanslag ontvangen waar je het niet mee eens bent? Het kan zijn dat je van mening bent dat bepaalde aspecten in de aanslag onjuist of onvolledig zijn. In dergelijke gevallen is het belangrijk om een formele brief te schrijven om een herziening van de belastingaanslag aan te vragen. In dit artikel bespreken we waarom het schrijven van een verzoekbrief belangrijk is, geven we een voorbeeldbrief en delen we belangrijke punten die je moet weten bij het indienen van een verzoek om herziening van een belastingaanslag.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een verzoekbrief is een formele manier om de belastingdienst te laten weten dat je het niet eens bent met bepaalde aspecten van de belastingaanslag. Het biedt je de mogelijkheid om je standpunt duidelijk en gedetailleerd uiteen te zetten. Een goed geschreven brief kan helpen om misverstanden recht te zetten, fouten te corrigeren en een herziening van de belastingaanslag te verkrijgen. Het is belangrijk om feitelijke en overtuigende argumenten te gebruiken om je zaak te ondersteunen.

Voorbeeldbrief verzoek om herziening belastingaanslag

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken als leidraad bij het opstellen van je eigen verzoek om herziening van een belastingaanslag:

[Je naam]

[Je adres]

[Postcode en woonplaats]

[De datum]

Belastingdienst

[Adres Belastingdienst]

[Postcode en plaats Belastingdienst]

Betreft: Verzoek om herziening belastingaanslag

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag een verzoek indienen om de belastingaanslag met betrekking tot [jaartal] te herzien. Ik ben van mening dat bepaalde aspecten in de aanslag onjuist zijn. Mijn gegevens zijn als volgt:

Naam: [Je volledige naam]

Burgerservicenummer (BSN): [Je BSN-nummer]

Aanslagnummer: [Je aanslagnummer]

Graag zou ik uw aandacht willen vestigen op de volgende punten:

[Beschrijf het specifieke punt dat volgens jou onjuist of onvolledig is.]

[Voeg eventuele relevante documentatie of bewijsstukken toe om je standpunt te ondersteunen.]

Ik verzoek u vriendelijk om mijn argumenten zorgvuldig te overwegen en de nodige stappen te ondernemen om de belastingaanslag te herzien. Ik ben bereid om verdere informatie of documentatie te verstrekken indien nodig.

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van ontvangst van dit verzoek en een indicatie van de termijn waarbinnen ik een reactie kan verwachten.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Belangrijk om te weten

Bij het indienen van een verzoek om herziening van een belastingaanslag zijn er enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

Termijn: Controleer de termijn waarbinnen je een verzoek om herziening kunt indienen. Zorg ervoor dat je het verzoek binnen deze termijn verstuurt om ervoor te zorgen dat het wordt behandeld.

Onderbouwing: Zorg ervoor dat je je verzoek om herziening goed onderbouwt. Geef duidelijke en specifieke redenen waarom je van mening bent dat bepaalde aspecten van de belastingaanslag onjuist zijn. Verwijs indien mogelijk naar relevante wet- en regelgeving of documentatie.

Documentatie: Voeg indien nodig ondersteunende documentatie toe aan je verzoek. Dit kunnen bijvoorbeeld bonnen, facturen, bankafschriften of andere bewijsstukken zijn die je argumenten ondersteunen.

Communicatie: Houd een kopie van de brief en eventuele bijlagen die je verstuurt voor je eigen administratie. Vraag ook om een schriftelijke bevestiging van ontvangst van je verzoek om herziening.

Conclusie

Het schrijven van een verzoekbrief om herziening van een belastingaanslag is een belangrijke stap als je het niet eens bent met bepaalde aspecten van de aanslag. Het stelt je in staat om je standpunt duidelijk te maken en eventuele fouten of onjuistheden aan te kaarten. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kun je jouw eigen verzoekbrief opstellen en deze naar de belastingdienst sturen. Vergeet niet om de termijn, onderbouwing en eventuele ondersteunende documentatie in gedachten te houden. We hopen dat dit artikel je helpt bij het indienen van een verzoek om herziening van een belastingaanslag. Veel succes!

Gerelateerde brieven