Voorbeeldbrief: verwijdering persoonsgegevens bij bedrijf

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Ben je ooit in de situatie geweest waarin je je afvroeg welke persoonsgegevens een bedrijf van jou bewaart? Of misschien heb je ontdekt dat een bedrijf onnodig veel persoonlijke informatie over jou verzamelt en wil je dit laten verwijderen? In dit artikel bespreken we het belang van het schrijven van een brief om de verwijdering van persoonsgegevens bij een bedrijf aan te vragen. We bieden je tevens een voorbeeldbrief aan en delen belangrijke informatie die je moet weten voordat je deze stap onderneemt.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een formele brief om de verwijdering van persoonsgegevens bij een bedrijf te verzoeken, kan een effectieve manier zijn om je privacyrechten uit te oefenen. Door een brief te sturen, zet je je verzoek op schrift en heb je een tastbaar bewijs van je actie. Bovendien dwingt een formele brief vaak een bedrijf om je verzoek serieus te nemen en actie te ondernemen.

Voorbeeldbrief: Verzoek verwijdering persoonsgegevens bij bedrijf

[Je naam]

[Je adres]

[Je stad, postcode]

[Datum]

[Naam bedrijf]

[Ter attentie van: afdeling gegevensbescherming]

[Adres bedrijf]

[Postcode en plaats]

Betreft: Verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u met betrekking tot de persoonsgegevens die uw bedrijf van mij verzamelt en bewaart. Op grond van de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wil ik u hierbij vriendelijk verzoeken om alle persoonsgegevens die u van mij bezit onmiddellijk te verwijderen.

Hieronder vindt u de specifieke informatie die ik wil laten verwijderen:

[Vermeld de persoonsgegevens die je wilt laten verwijderen, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.]

Ik verzoek u ook om mij schriftelijk te bevestigen dat de gevraagde persoonsgegevens volledig en definitief zijn verwijderd uit uw systemen en dat u geen kopieën of back-ups meer bewaart.

Ik wijs u erop dat het niet naleven van mijn verzoek in strijd kan zijn met de geldende privacywetgeving. Mocht u binnen [geef een redelijke termijn, bijvoorbeeld 30 dagen] na ontvangst van deze brief geen actie hebben ondernomen, dan behoud ik mij het recht voor om juridische stappen te ondernemen om mijn privacyrechten te beschermen.

Ik verzoek u vriendelijk om deze zaak met de nodige spoed af te handelen en mij schriftelijk te bevestigen dat mijn persoonsgegevens volledig zijn verwijderd.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Belangrijk om te weten

Zorg ervoor dat je de juiste contactgegevens van het bedrijf hebt. Dit om ervoor te zorgen dat je brief bij de juiste persoon of afdeling terecht komt. Je kunt deze gegevens meestal vinden op de website van het bedrijf of in hun privacyverklaring.

Vermeld duidelijk welke persoonsgegevens je wilt laten verwijderen. Wees specifiek en noem bijvoorbeeld je volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, etc. Dit helpt het bedrijf om jouw gegevens snel en accuraat te identificeren en te verwijderen.

Geef het bedrijf een redelijke termijn om aan je verzoek te voldoen, bijvoorbeeld 30 dagen. Dit geeft hen voldoende tijd om de nodige stappen te ondernemen en je te informeren over de verwijdering van je gegevens.

Vermeld in de brief dat het niet naleven van je verzoek in strijd kan zijn met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit benadrukt de ernst van je verzoek en kan het bedrijf aansporen om actie te ondernemen.

Conclusie

Het schrijven van een formele brief om de verwijdering van persoonsgegevens bij een bedrijf te verzoeken, is een belangrijke stap om je privacyrechten uit te oefenen. Door een brief te sturen, maak je je verzoek officieel en dwing je het bedrijf om je verzoek serieus te nemen. Gebruik de voorbeeldbrief als leidraad en pas deze aan jouw specifieke situatie aan. Vergeet niet om belangrijke informatie zoals je naam, adres en de specifieke persoonsgegevens die je wilt laten verwijderen, op te nemen. Geef het bedrijf een redelijke termijn om te reageren en houd er rekening mee dat het niet naleven van je verzoek in strijd kan zijn met de geldende privacywetgeving.

Gerelateerde brieven