Voorbeeldbrief: verwijdering foto/video op internet

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Heb je ooit ontdekt dat er een foto of video van jou op het internet circuleert waarvan je liever hebt dat deze wordt verwijderd? Misschien is het een compromitterende afbeelding of een video die je privacy schaadt. In dit artikel bespreken we het belang van het schrijven van een brief om de verwijdering van een foto of video op internet te verzoeken. We bieden je tevens een voorbeeldbrief aan en delen belangrijke informatie die je moet weten voordat je deze stap onderneemt.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een formele brief om de verwijdering van een foto of video op internet te verzoeken, kan een krachtige stap zijn om je online privacy te beschermen. Door een brief te sturen, geef je een duidelijk signaal aan de betreffende website of persoon dat je wilt dat de beelden worden verwijderd. Een formele brief kan ook als bewijs dienen dat je actie hebt ondernomen om je rechten te beschermen, mocht er verdere juridische stappen nodig zijn.

Voorbeeldbrief: Verzoek om verwijdering foto/video op internet

Hieronder vind je een voorbeeldbrief om een verzoek tot verwijdering van een foto en/of video van internet te halen.

[Je naam]

[Je adres]

[Je stad, postcode]

[Datum]

[Naam ontvanger]

[Adres ontvanger]

[Postcode en plaats]

Betreft: Verzoek tot verwijdering van foto/video op internet

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u met betrekking tot een foto/video die momenteel op het internet circuleert en waarin ik betrokken ben. Op grond van mijn privacyrechten wil ik u hierbij vriendelijk verzoeken om deze foto/video onmiddellijk te verwijderen.

Hieronder vindt u de specifieke informatie met betrekking tot de foto/video:

[Beschrijf de foto/video zo gedetailleerd mogelijk, inclusief waar en wanneer deze is gepubliceerd, de URL of de naam van de website, en eventuele andere relevante details].

Ik ben van mening dat de publicatie van deze foto/video mijn privacy schendt en schadelijke gevolgen kan hebben voor mijn persoonlijke en professionele leven. Hierdoor verzoek ik u dringend om binnen [geef een redelijke termijn, bijvoorbeeld 7 dagen] na ontvangst van deze brief de foto/video volledig te verwijderen van uw website of elk ander medium waarop deze is geplaatst.

Ik wijs u erop dat het niet naleven van mijn verzoek mogelijk in strijd is met de geldende wetgeving, met inbegrip van de wetgeving inzake privacy en auteursrecht. Mocht u binnen de gestelde termijn geen actie hebben ondernomen, dan behoud ik mij het recht voor om juridische stappen te ondernemen om mijn rechten te beschermen.

Ik verzoek u vriendelijk om deze zaak met de nodige spoed af te handelen en mij schriftelijk te bevestigen dat de betreffende foto/video volledig is verwijderd.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Belangrijk om te weten

Zorg ervoor dat je alle relevante details van de foto/video vermeldt, inclusief de specifieke locatie waar deze is gepubliceerd, zoals de URL van de website, de naam van de uploader en eventuele andere relevante informatie. Dit helpt de ontvanger van de brief om de foto/video snel en nauwkeurig te identificeren en te verwijderen.

Geef een redelijke termijn aan waarbinnen je verwacht dat de foto/video wordt verwijderd, bijvoorbeeld 7 dagen. Dit geeft de ontvanger voldoende tijd om actie te ondernemen. Het is belangrijk om realistisch te zijn en rekening te houden met de verwerkingstijd die nodig kan zijn.

Benadruk in de brief dat het niet naleven van je verzoek mogelijk in strijd is met de geldende wetgeving. Denk hierbij aan de privacywetgeving en auteursrechtwetgeving. Dit kan de ontvanger aansporen om je verzoek serieus te nemen en zo snel mogelijk te handelen.

Bewaar een kopie van de brief en eventuele correspondentie die je ontvangt als bewijs van je verzoek en de genomen acties. Dit kan van belang zijn als je verdere stappen moet ondernemen om je privacy te beschermen.

Conclusie

Het schrijven van een formele brief om de verwijdering van een foto of video op internet te verzoeken, is een belangrijke stap om je online privacy te waarborgen. Met de voorbeeldbrief als leidraad en de hierboven genoemde belangrijke punten in gedachten, kun je een effectieve brief opstellen. Vergeet niet om specifieke informatie over de foto/video te verstrekken. Geef bijvoorbeeld een redelijke termijn voor verwijdering aan. Ook is het belangrijk om te  benadrukken dat het niet naleven van je verzoek mogelijk in strijd is met de wetgeving. Door deze stappen te volgen, vergroot je de kans dat de foto/video snel en volledig van het internet wordt verwijderd.

Gerelateerde brieven