Voorbeeldbrief: stopzetten tijdelijk contract werknemer

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Ben je momenteel in dienst bij een organisatie op basis van een tijdelijk contract en heb je besloten om je dienstverband te beëindigen aan het einde van je contractperiode? Het stopzetten van een tijdelijk contract vereist een formele kennisgeving aan je werkgever. In dit artikel bespreken we waarom het schrijven van een brief belangrijk is, geven we een voorbeeldbrief en delen we belangrijke punten die je moet weten bij het stopzetten van een tijdelijk contract als werknemer.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een brief is een formele manier om je intentie om je dienstverband te beëindigen aan het einde van je tijdelijk contract kenbaar te maken aan je werkgever. Hoewel sommige werkgevers mogelijk andere methoden accepteren, zoals mondelinge mededelingen, is het sterk aan te raden om een schriftelijke brief te sturen. Een brief biedt een duidelijk en documenteerbaar bewijs van je intentie en voorkomt mogelijke misverstanden of disputen in de toekomst.

Voorbeeldbrief: Stopzetten tijdelijk contract werknemer

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken als leidraad bij het opstellen van je eigen brief om het tijdelijk contract stop te zetten:

[Je naam]

[Je adres]

[Postcode en woonplaats]

[De datum]

[Werkgever]

[Naam organisatie]

[Adres organisatie]

[Postcode en plaats organisatie]

Betreft: Stopzetten tijdelijk contract

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn intentie kenbaar maken om mijn tijdelijk contract bij [naam organisatie] per [einddatum contract] te beëindigen. Mijn gegevens zijn als volgt:

Naam: [Je volledige naam]

Functie: [Je functietitel]

Contractnummer: [Contractnummer]

Ik wil mijn oprechte dank uitspreken voor de kansen en ervaringen die ik heb gekregen gedurende mijn tewerkstelling bij [naam organisatie]. Ik heb veel geleerd en waardeer de mogelijkheden die mij zijn geboden.

Graag verzoek ik u om de nodige stappen te ondernemen om mijn uitdiensttreding soepel te laten verlopen. Ik ben bereid om alle openstaande werkzaamheden over te dragen en samen te werken om eventuele lopende projecten af te ronden. Daarnaast verzoek ik u om mij op de hoogte te stellen van eventuele administratieve procedures die ik moet volgen met betrekking tot mijn vertrek.

Ik kijk terug op een positieve en waardevolle tijd bij [naam organisatie]. Ook waardeer ik de mogelijkheden die mij zijn geboden. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie succesvol zal blijven en ik wens u en het team alle voorspoed toe.

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw vertrouwen en de mogelijkheid om deel uit te maken van uw organisatie. Mocht er nog aanvullende informatie of documentatie nodig zijn voor een vlotte afhandeling, dan sta ik tot uw beschikking en ben ik bereikbaar op [je contactgegevens].

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Belangrijk om te weten

Bij het stopzetten van een tijdelijk contract zijn er enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

Opzegtermijn: Controleer de voorwaarden van je contract om te achterhalen wat de geldende opzegtermijn is. Houd je aan deze termijn om eventuele boetes of complicaties te voorkomen.

Overdracht van werkzaamheden: Zorg ervoor dat je bereid bent om je werkzaamheden over te dragen aan een collega of opvolger. Dit helpt bij een soepele overgang en zorgt ervoor dat er geen belangrijke taken of verantwoordelijkheden achterblijven.

Teruggave van bedrijfseigendommen: Als je tijdens je dienstverband bedrijfseigendommen hebt ontvangen, zoals laptops, sleutels of andere materialen, zorg er dan voor dat je deze teruggeeft volgens de instructies van je werkgever.

Uitbetaling en eventuele voordelen: Bespreek met je werkgever de uitbetaling van eventuele openstaande salaris, vakantiedagen of andere voordelen waar je recht op hebt volgens je contract en de geldende wetgeving.

Conclusie

Het schrijven van een brief om je tijdelijk contract als werknemer stop te zetten, is een belangrijke stap om je intentie duidelijk te maken en een formele beëindiging van het contract te bewerkstelligen. Met behulp van het bovenstaande voorbeeld kun je jouw eigen brief opstellen en deze naar je werkgever sturen. Vergeet niet om de opzegtermijn, overdracht van werkzaamheden, teruggave van bedrijfseigendommen en eventuele uitbetalingen in gedachten te houden. We hopen dat dit artikel je helpt bij het stopzetten van je tijdelijk contract als werknemer.

Gerelateerde brieven