Voorbeeldbrief: stoppen bewindvoering

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Bewindvoering is een juridische maatregel waarbij iemand het beheer over zijn of haar vermogen, inkomsten en/of goederen uit handen geeft aan een bewindvoerder. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand door een beperking of ziekte niet meer in staat is om zelf zijn of haar financiën te regelen. In dat geval kan bewindvoering helpen om te voorkomen dat iemand in de problemen komt door onverantwoorde uitgaven of schulden.

Hoewel bewindvoering kan helpen om financiële problemen te voorkomen, kan het ook zijn dat iemand besluit om ermee te stoppen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand de bewindvoering wil beëindigen. Bijvoorbeeld omdat hij of zij weer zelfstandig de financiën kan regelen, omdat er onenigheid is ontstaan met de bewindvoerder of omdat iemand niet tevreden is over de manier waarop de bewindvoerder zijn of haar taken uitvoert. In dit artikel bespreken we wat er komt kijken bij het schrijven van een brief om de bewindvoering te beëindigen.

Waarom een brief schrijven?

Als je besluit om te stoppen met bewindvoering, is het belangrijk om dit schriftelijk te melden aan de bewindvoerder. Door een brief te schrijven zorg je voor duidelijkheid en formaliteit. Op deze manier kan er geen misverstand ontstaan over het feit dat je de bewindvoering wilt beëindigen en kan er geen discussie ontstaan over eventuele vervolgstappen.

Een brief zorgt er ook voor dat je alle benodigde informatie kunt verstrekken aan de bewindvoerder. In de brief kun je bijvoorbeeld aangeven wat de reden is dat je wilt stoppen met de bewindvoering en welke afspraken er nog lopen. Ook kun je aangeven wat er moet gebeuren met eventueel nog aanwezige tegoeden op de rekening van de bewindvoerder.

Een brief kan dus bijdragen aan een soepele afhandeling van het beëindigen van de bewindvoering en kan eventuele misverstanden voorkomen. Zorg er daarom voor dat de brief op een nette en zakelijke manier is opgesteld en dat alle relevante informatie erin staat vermeld.

voorbeeldbrief: Stoppen bewindvoering

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om de bewindvoering stop te zetten. Het is belangrijk om de brief aangetekend te versturen, zodat je kunt bewijzen dat de bewindvoerder de brief heeft ontvangen.

[Je naam en adres]

[Naam bewindvoerder]

[Adres bewindvoerder]

[Plaats en datum]

Betreft: Beëindiging bewindvoering

Geachte [naam bewindvoerder],

Hierbij wil ik u laten weten dat ik de bewindvoering over mijn vermogen, inkomsten en/of goederen wil beëindigen. De reden hiervoor is [geef hier kort en bondig aan waarom je de bewindvoering wilt stopzetten].

Graag ontvang ik van u een overzicht van mijn financiële situatie op dit moment, zodat ik eventuele openstaande zaken kan afhandelen. Ook verzoek ik u om het resterende saldo op mijn rekening over te maken naar mijn eigen bankrekening [geef hier je eigen bankrekeningnummer op].

Ik wil u vragen om alle lopende zaken af te handelen voordat de bewindvoering wordt beëindigd. Mocht er nog sprake zijn van openstaande zaken, dan hoor ik dat graag van u.

Ik ga ervan uit dat u deze brief in goede orde hebt ontvangen en dat u alle benodigde stappen zult ondernemen om de bewindvoering zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam en handtekening]

Belangrijk om te weten

Nadat de brief om de bewindvoering stop te zetten is verstuurd, zal de bewindvoerder contact met je opnemen om de verdere procedure te bespreken. Het kan zijn dat er nog openstaande zaken zijn die afgehandeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld het betalen van nog openstaande rekeningen. Het is belangrijk om deze zaken goed te bespreken met de bewindvoerder, zodat alles netjes wordt afgehandeld voordat de bewindvoering stopt.

Het kan zijn dat er een rechterlijke uitspraak nodig is om de bewindvoering stop te zetten. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een conflict tussen jou en de bewindvoerder. In dat geval zal de kantonrechter moeten beslissen over het al dan niet beëindigen van de bewindvoering. Het is daarom belangrijk om goed te overleggen met de bewindvoerder en eventueel juridisch advies in te winnen als je twijfels hebt.

Tot slot is het belangrijk om alle lopende zaken af te handelen voordat de bewindvoering stopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betalen van openstaande rekeningen of het afsluiten van lopende abonnementen. Door alle zaken netjes af te handelen, voorkom je dat er achteraf nog onduidelijkheden ontstaan en kun je de bewindvoering op een goede manier beëindigen.

Conclusie

Als je wilt stoppen met bewindvoering, is het belangrijk om dit schriftelijk te melden aan de bewindvoerder door middel van een brief. Dit zorgt voor duidelijkheid en formaliteit en voorkomt eventuele misverstanden. Het is daarbij van belang dat alle benodigde informatie in de brief wordt vermeld en dat deze aangetekend wordt verstuurd.

Het beëindigen van bewindvoering is een formele procedure die zorgvuldig moet worden afgehandeld. Het kan zijn dat er nog openstaande zaken zijn die moeten worden afgehandeld, of dat er een rechterlijke uitspraak nodig is. Het is daarom belangrijk om goed te overleggen met de bewindvoerder en eventueel juridisch advies in te winnen als er twijfels zijn.

In alle gevallen is het raadzaam om zorgvuldig te werk te gaan en eventueel deskundigen te raadplegen als er onduidelijkheden zijn. Het op een nette en zakelijke manier afhandelen van de bewindvoering zorgt ervoor dat alles op een goede manier wordt afgesloten en dat je weer zelf de verantwoordelijkheid kunt nemen over je eigen financiën.

Gerelateerde brieven