Voorbeeldbrief: ontslag nemen

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Een ontslag kan een ingrijpende gebeurtenis zijn in het leven van een werknemer. Het kan om verschillende redenen voorkomen, zoals reorganisaties, conflict met de werkgever of persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk dat een werknemer een ontslagbrief schrijft om het ontslag schriftelijk te bevestigen. In deze brief worden belangrijke details vastgelegd, zoals de datum van het ontslag, de opzegtermijn en de reden van ontslag. Een goed geschreven ontslagbrief kan later van pas komen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een WW-uitkering. Daarom is het belangrijk om te weten hoe een goede ontslagbrief eruit ziet en hoe je deze moet schrijven.

Waarom een brief schrijven?

Het schrijven van een ontslagbrief is niet alleen een formeel gebaar, het heeft ook juridische implicaties. Wanneer een werknemer een ontslagbrief schrijft, wordt het ontslag schriftelijk bevestigd. Dit kan later van belang zijn bij geschillen of bijvoorbeeld bij het aanvragen van een WW-uitkering. Een schriftelijke bevestiging van het ontslag kan namelijk dienen als bewijsstuk. Daarnaast kan een ontslagbrief ook helpen om de afspraken rondom het ontslag duidelijk te maken en misverstanden te voorkomen. Het is dus belangrijk om een ontslagbrief te schrijven en deze zorgvuldig op te stellen.

Voorbeeldbrief ontslag

Hieronder vind je een voorbeeld van een ontslagbrief:

[Voornaam Achternaam]

[Straatnaam en huisnummer]

[Postcode en woonplaats]

[E-mailadres]

[Telefoonnummer]

[Bedrijfsnaam]

[Adres bedrijf]

[Postcode en plaatsnaam bedrijf]

[Plaatsnaam], [Datum]

Betreft: Ontslag

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u laten weten dat ik per [datum] mijn dienstverband bij [bedrijfsnaam] wil beëindigen. Ik neem deze beslissing met pijn in mijn hart, maar vanwege [reden ontslag] zie ik geen andere mogelijkheid.

Mijn opzegtermijn bedraagt [aantal] maanden en ik wil deze opzegtermijn in acht nemen. Mijn laatste werkdag zal dan ook [datum laatste werkdag] zijn.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om mijn waardering uit te spreken voor de kansen en ervaringen die ik bij [bedrijfsnaam] heb gehad. Ik wil u en mijn collega’s bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat ik heb gekregen.

Ik zal ervoor zorgen dat ik alle taken en verantwoordelijkheden overdraag aan mijn collega’s en dat ik alle lopende zaken netjes afhandel. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Voornaam Achternaam]

Belangrijk om te weten

Bij het schrijven van een ontslagbrief zijn er enkele belangrijke aandachtspunten waar je rekening mee moet houden. Hieronder worden enkele van deze aandachtspunten besproken:

Bevestiging van de ontvangst

Het is verstandig om in de ontslagbrief te vermelden dat je graag een bevestiging van ontvangst van de brief wilt ontvangen. Zo weet je zeker dat de brief daadwerkelijk is ontvangen en kun je later aantonen dat je de brief op tijd hebt verzonden.

Vermelding van het eindloon

Het is belangrijk om in de ontslagbrief te vermelden welk bedrag je als laatste salaris ontvangt en wanneer dit bedrag wordt uitbetaald. Ook is het goed om te vermelden hoeveel vakantiedagen je nog hebt openstaan en of deze worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband.

Beschikbaarheid voor overdracht van werk

Het kan zijn dat je nog verantwoordelijk bent voor bepaalde werkzaamheden of projecten. In de ontslagbrief is het verstandig om aan te geven dat je beschikbaar bent om de werkzaamheden over te dragen aan een collega en om daarbij te helpen.

Gebruik zakelijke toon

Bij het schrijven van een ontslagbrief is het belangrijk om een zakelijke toon aan te houden en om de emoties buiten beschouwing te laten. De brief moet duidelijk en formeel zijn en geen ruimte bieden voor misverstanden.

Conclusie

Een goed geschreven ontslagbrief is van groot belang voor zowel de werknemer als de werkgever. Het is een schriftelijke bevestiging van het ontslag en kan dienen als bewijsstuk in eventuele geschillen of bij het aanvragen van een WW-uitkering. Het is daarom belangrijk om de brief zorgvuldig op te stellen en de belangrijkste details, zoals de datum van het ontslag, de opzegtermijn en de reden van ontslag, duidelijk te vermelden.

Een slecht geschreven ontslagbrief kan nadelige gevolgen hebben. Zo kan het leiden tot misverstanden tussen de werkgever en werknemer, wat kan resulteren in verlies van uitkeringsrechten of andere financiële consequenties.

Om deze gevolgen te voorkomen, is het aan te raden om de informatie uit dit artikel te gebruiken bij het schrijven van een goede ontslagbrief. Zorg ervoor dat de brief zakelijk en formeel is en vermeld alle belangrijke details en afspraken. Door dit te doen, kan het ontslag op een nette en respectvolle manier worden afgehandeld en kan de werknemer met een gerust hart verder gaan met zijn of haar loopbaan.

Gerelateerde berichten

Ontvang direct hulp

Als u hulp nodig hebt van een advocaat, vul het formulier in en u wordt vrijblijvend teruggebeld.