Voorbeeldbrief: intentieverklaring

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Ben je op zoek naar een voorbeeldbrief voor het opstellen van een intentieverklaring? Dan ben je hier aan het juiste adres! In deze blog bespreken we waarom het belangrijk is om een intentieverklaring te maken, welke informatie je nodig hebt voordat je de verklaring opstelt en geven we je een handig voorbeeld van een intentieverklaring. Lees snel verder om alles te weten te komen over dit belangrijke document!

1. Waarom een intentieverklaring maken?

Een intentieverklaring is een belangrijk document wanneer je een vast contract wilt bieden aan een werknemer. Het dient als een schriftelijke bevestiging van de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan. Het opstellen van een intentieverklaring geeft zowel de werkgever als de werknemer zekerheid en duidelijkheid over de intenties en verwachtingen van beide partijen. Het document legt de basis voor verdere onderhandelingen en kan dienen als leidraad bij het opstellen van een formele arbeidsovereenkomst.

2. Wat moet je weten voordat je de intentieverklaring schrijft?

Voordat je de intentieverklaring schrijft voor een vast contract voor een werknemer, zijn er een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. Allereerst is het essentieel om de intenties en verwachtingen van beide partijen duidelijk te hebben. Dit betekent dat je moet weten wat het doel is van de samenwerking en welke verantwoordelijkheden beide partijen zullen hebben.

Ook de financiële aspecten van de samenwerking moeten worden besproken. Denk hierbij aan het salaris, eventuele bonussen of andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Zorg ervoor dat deze afspraken duidelijk worden vastgelegd in de intentieverklaring.

Tot slot is het verstandig om de intentieverklaring te laten controleren door een juridisch adviseur. Deze kan ervoor zorgen dat de verklaring rechtsgeldig is en voldoet aan alle wettelijke eisen. Zo ben je zeker dat de intentieverklaring juridisch bindend is en voorkom je eventuele problemen in de toekomst.

Het is belangrijk om al deze informatie te hebben voordat je de intentieverklaring opstelt. Zo zorg je ervoor dat de verklaring compleet en duidelijk is, en dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van elkaars intenties en verwachtingen.

3. Voorbeeldbrief: intentieverklaring

[Naam bedrijf]
[Adres bedrijf]
[Postcode en plaats]

[Naam werknemer]
[Adres werknemer]
[Postcode en plaats]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: Intentieverklaring vast contract

Geachte [naam werknemer],

Hierbij bevestigen wij, [naam bedrijf], onze intentie om u een vast contract aan te bieden als [functie]. Met deze intentieverklaring willen wij onze intenties en verwachtingen duidelijk maken en een basis leggen voor verdere onderhandelingen en het opstellen van een formele arbeidsovereenkomst.

Wij zijn zeer tevreden over uw functioneren en betrokkenheid bij [bedrijfsnaam]. U heeft zich bewezen als een waardevolle en betrouwbare medewerker. Wij zijn ervan overtuigd dat u een belangrijke bijdrage levert aan ons bedrijf en willen graag een langdurige samenwerking met u aangaan.

In deze intentieverklaring willen wij de volgende afspraken vastleggen:

1. Functie en verantwoordelijkheden: U blijft werkzaam als [functie] binnen ons bedrijf en behoudt uw huidige verantwoordelijkheden en takenpakket.

2. Arbeidsvoorwaarden: Uw salaris blijft gelijk aan het huidige salaris van €[bedrag] bruto per maand. Daarnaast behoudt u alle secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals [bijvoorbeeld vakantiedagen, pensioenregeling, bonusregeling, etc.].

3. Proeftijd: Aangezien u al geruime tijd werkzaam bent bij ons bedrijf, is er geen sprake van een proeftijd in het nieuwe contract.

4. Duur van het contract: Het contract zal een vaste arbeidsovereenkomst zijn voor onbepaalde tijd.

Wij willen benadrukken dat deze intentieverklaring geen formele arbeidsovereenkomst is en dat de definitieve arbeidsvoorwaarden en overeenkomst nog nader besproken en vastgelegd moeten worden. Deze intentieverklaring dient als basis voor verdere onderhandelingen en het opstellen van de definitieve arbeidsovereenkomst.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek om deze intentieverklaring te bespreken en eventuele vragen of opmerkingen te bespreken. Wij zien uit naar een positieve reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

[Naam bedrijf]
[Naam contactpersoon]
[Functie contactpersoon]

4. Conclusie

Een intentieverklaring is een belangrijk document bij het aanbieden van een vast contract aan een werknemer. Het geeft zekerheid en duidelijkheid aan zowel de werkgever als de werknemer over de intenties en verwachtingen van beide partijen. Het opstellen van een intentieverklaring legt de basis voor verdere onderhandelingen en kan dienen als leidraad bij het opstellen van een formele arbeidsovereenkomst.

In deze blog hebben we besproken waarom het belangrijk is om een intentieverklaring te maken en welke informatie je nodig hebt voordat je de verklaring opstelt. We hebben ook een handig voorbeeld van een intentieverklaring gegeven. Met deze informatie kun je aan de slag om een intentieverklaring op maat te maken voor jouw situatie. Succes met het opstellen van de intentieverklaring en het aangaan van een langdurige samenwerking met je werknemer!

Gerelateerde brieven