Voorbeeldbrief: bezwaar tegen beslissing UWV

Let op: gebruik van deze brief is op eigen risico. Lees onze disclaimer voor meer informatie.

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) neemt beslissingen die van invloed kunnen zijn op jouw financiële situatie. Het kan zijn dat je het niet eens bent met zo’n beslissing en daarom bezwaar wilt maken. In dit artikel geven we een voorbeeldbrief waarmee je bezwaar kunt maken tegen een beslissing van het UWV.

Waarom een brief schrijven?

Als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV, is het belangrijk om binnen zes weken bezwaar te maken. Als je geen bezwaar maakt, wordt de beslissing definitief en kun je er niet meer tegen in beroep gaan. Een bezwaarbrief is de eerste stap in het proces om de beslissing aan te vechten. Het is belangrijk dat uw brief duidelijk en goed onderbouwd is, zodat het UWV jouw bezwaar serieus zal nemen.

Voorbeeldbrief: Bezwaar tegen beslissing UWV

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV. U kunt de brief aanpassen aan jouw eigen situatie en de beslissing waar je bezwaar tegen maakt.

[Uw naam en adres]

[UWV Adres]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: Bezwaar tegen beslissing [beslissingsnummer] van [datum beslissing]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de beslissing van het UWV met kenmerk [beslissingsnummer] van [datum beslissing]. Ik ben het niet eens met de beslissing en ik wil u vragen deze te heroverwegen.

[Hieronder kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Geef hierbij duidelijk aan waarom u denkt dat de beslissing onjuist is en waarom u vindt dat het UWV uw bezwaar moet accepteren.]

Ik verzoek u dan ook om de beslissing te herzien en mijn bezwaar gegrond te verklaren. Als u nog aanvullende informatie nodig heeft, dan ben ik uiteraard bereid om deze te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Belangrijk om te weten

Wanneer je bezwaar maakt, blijft de beslissing van het UWV in principe van kracht. Dit betekent dat je de beslissing moet opvolgen, tenzij het UWV anders beslist. Als het UWV jouw bezwaar gegrond verklaart, dan zal de beslissing worden herzien en ontvang je hierover bericht.

Als jouw bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan kunt u nog in beroep gaan bij de rechtbank. Je moet dan binnen zes weken na de beslissing op jouw bezwaar beroep instellen.

Conclusie

Het is belangrijk om bezwaar te maken als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV. Een goed onderbouwde brief kan ervoor zorgen dat het UWV jouw bezwaar serieus neemt en de beslissing heroverweegt. Gebruik de bovenstaande voorbeeldbrief als leidraad om jouw eigen persoonlijke bezwaarbrief op te stellen en vergeet niet om deze op tijd en aangetekend te versturen. Het is ook verstandig om kopieën van belangrijke documenten en bewijsstukken mee te sturen om jouw bezwaar te ondersteunen.

Houd er rekening mee dat het proces van bezwaar maken tijd kan kosten en soms juridisch ingewikkeld kan zijn. Je kunt daarom ook overwegen om juridisch advies in te winnen of je te laten bijstaan door een juridisch expert.

Het UWV is verplicht om je bezwaar serieus te nemen en zorgvuldig te behandelen. Maak daarom gebruik van jouw recht om bezwaar te maken als je het niet eens bent met een beslissing van het UWV.

Gerelateerde berichten

Ontvang direct hulp

Als u hulp nodig hebt van een advocaat, vul het formulier in en u wordt vrijblijvend teruggebeld.